Strength:
Press 5,5,5
Push press 3,3,3
Jerk 1,1,1

Met Con:
21,15,9
Deadlift 100/70kg
Pull ups